THCS LÊ LỢI TẤT CẢ VÌ HỌC SINH THÂN YÊU.

Đề thi pascal

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Tiến Hưng (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:03' 29-11-2010
Dung lượng: 115.5 KB
Số lượt tải: 156
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM 1 TIẾT – HKI TIN 11 (NĂM HỌC 2009 - 2010) – LẦN 2
(6 điểm)

Họ và tên :..................................................... Lớp : ............Điểm TN :................Điểm tự luận : .........Tổng cộng : ................

1/ Trong pascal các kiểu dữ liệu sau, kiểu nào có phạm vi giá trị lớn nhất :
a Longint b Real c Extended d Integer

2/ Chương trình dịch gồm có :
a Chương trình đích b Thông dịch c Thông dịch và biên dịch d Biên dịch

3/ Các biểu thức sau đây, đâu không phải là biểu thức quan hệ :
a `ABC` < > (x + 2) b abs(x) < 3 c (x - 3) <= (y + 1) d `ABC` = `abc`

4/ Phạm vi giá trị của kiểu dữ liệu Word trong pascal là :
a Từ 0 đến 65535 b Từ 0 đến 255 c Từ 0 đến 215 d Từ 0 đến 65536

5/ Thủ tục write(a+b) ; cho kết quả trên màn hình là :
a ab b a + b c Giá trị biểu thức a + b d `a + b`

6/ Gọi S là diện tích của một hinh vuông có độ dài của cạnh tối đa là 16 m.
Khi khai báo biến S trong pascal thì S thuộc kiểu dữ liệu nào :
a Word b Longint c Integer d Real
7/ Trong pascal, các phép toán sau đây đâu là phép toán quan hệ :
a mod b < > c / d and

8/ Với việc chỉ dùng ký tự A và ký số 2, ta có thể viết được tất cả bao nhiêu tên đúng trong pascal mà có độ dài là 3 ký tự :
a 14 tên b 4 tên c 3 tên d 8 tên

9/ Lỗi cú pháp trong chương trình nguồn được phát hiện khi :
a Biên dịch hoặc thông dịch chương trình b Viết chương trình nguồn
c Một câu trả lời khác d Khi chạy chương trình

10/ Một chương trình trong pascal phải có :
a Phần khai báo b Phần tên chương trình
c Phần thân chương trình d Phần khai báo và phần thân

11/ Để khai báo tên chương trình trong pascal ta dùng từ khóa nào sau đây :
a Program b Programs c Name d Var

12/ Trong các tên sau đây, đâu là từ khóa trong pascal :
a Var b Real c Integer d Sqrt

13/ Trong pascal, tên nào sau đây đặt sai :
a a2b b a#b c a22 d a_b

14/ Trong pascal, những biểu diễn nào dưới đây là biểu diễn hằng :
a False b 1 + 5 c Tất cả đều đúng d `B12`

15/ Trong các khai báo sau, khai báo nào khai báo x là biến logic :
a Var x : Boolean b Var x : Boolean ; c Var x : = True ; d Var x = True ;

16/ Biểu thức , đâu là cách viết đúng trong pascal :
a (sqr(x) - 4)/2/b b sqr(x) - 4/2*b c Một cách viết khác d sqr(x) - 4/(2*b)

17/ Các tên sau, tên nào không phải là tên chuẩn trong pascal :
a Extended b Vidu c Byte d abs
18/ Trong pascal khi ta khai báo biến :
Var a, b : Integer ;
c : Boolean ;
d : Longint ;
Thì bộ nhớ máy tính tiêu tốn bao nhiêu byte :
 
Gửi ý kiến

DOWNLOAD PHẦN MỀM

TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC.