THCS LÊ LỢI TẤT CẢ VÌ HỌC SINH THÂN YÊU.

Gốc > Bài viết > Tin tức >

THCS Lê Lợi tự hào mang tên người anh hùng

LÊ LỢI (Lê Thái Tổ). ( Xem lịch sử chi tiết tại đây : http://vi.wikipedia.org/wiki/Lê_Thái_Tổ )

     

leloi

  1385 - 1433.

Quê quán: Xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá

* Cuc đời và s nghip:

  Lê Lợi - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ Khởi nghĩa Lam Sơn, người sáng lập ra nhà Hậu Lê. 

  Lê Lợi xuất thân là hào trưởng, có uy tín và ảnh hưởng lớn trong vùng. Quân Minh nhiều lần dụ ra làm quan, nhưng đều từ chối.

  Năm 1416, Lê Lợi cùng 18 người bạn thân tín mở lễ hội thề Lũng Nhai.

  Năm 1418, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa, xưng là Bình Định Vương, được nhân dân và hào kiệt khắp nơi hưởng ứng. 

  Dưới sự lãnh đạo và tài cầm quân của Lê Lợi, nghĩa quân ngày càng phát triển lớn mạnh, trở thành đội quân tinh nhuệ có tổ chức, kỷ luật nghiêm gắn bó với dân. 
  Trong 10 năm chiến đấu, Lê Lợi đã chỉ huy đánh hàng trăm trận, giải phóng đất nước. Khởi nghĩa Lam Sơn và chiến tranh giải phóng chống Minh (1418 -1427).
  Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi vua, đặt lại tên nước là Đại Việt, đóng đô ở Đông Quan, đến năm 1430, đổi là Đông Kinh, lập lại quan hệ bình thường với nhà Minh, ban phép “ngụ binh cư nông”, tổ chức việc học tập, thi cử tuyển lựa nhân tài cho đất nước. 
  Sau đó Nguyễn Trãi viết bia Vĩnh Lăng (Lam Sơn, Thanh Hoá) ghi lại công lao, sự nghiệp vĩ đại của Lê Lợi.

Nhắn tin cho tác giả
Lưu Tiến Hưng @ 09:24 22/10/2010
Số lượt xem: 186
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

DOWNLOAD PHẦN MỀM

TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC.