THCS LÊ LỢI TẤT CẢ VÌ HỌC SINH THÂN YÊU.

CHI BỘ ĐẢNG

CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG Họ Và Tên Năm Sinh Chức Vụ Chuyên môn 1-Nguyễn Văn Vàng 10/4/1955 Hiệu Trưởng ĐHSP Toán 2-Trịnh Xuân Trường 19/11/1964 P.Hiệu Trưởng ĐHSP Hoá 3-Nguyễn Văn Hoằng 8/10/1972 CĐSP Lý-KTCN 4-Trịnh Thị Tuyết Hương 11/3/1973 ĐHSP Văn 5-Phạm Thuý Hương 19/02/1974 ĐHSP Văn 6-Nguyễn Thị Hường 6/2/1975 ĐHSP Toán 7-Lưu Tiến Hưng 26/04/1977 ĐHSP Toán ...

DOWNLOAD PHẦN MỀM

TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC.