THCS LÊ LỢI TẤT CẢ VÌ HỌC SINH THÂN YÊU.

Chi bộ đảng

CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG Họ Và Tên Năm Sinh Chức Vụ Chuyên môn 1-Nguyễn Văn Vàng 10/04/1955 Bí Thư CB-Hiệu Trưởng ĐHSP Toán 2-Trịnh Xuân Trường 19/11/1964 P.Bí Thư CB-P.Hiệu Trưởng ĐHSP Hoá 3-Nguyễn Văn Hoằng 08/10/1972 CĐSP Lý-KTCN 4-Trịnh Thị Tuyết Hương 11/03/1973 ĐHSP Văn 5-Phạm Thuý Hương 19/02/1974 ĐHSP Văn 6-Nguyễn Thị Hường 06/02/1975 ĐHSP Toán 7-Lưu Tiến Hưng 26/04/1977 ĐHSP Toán 8-Lê xuân Nhiệm 16/03/1973 ĐHSP Văn 9-Nguến Mạnh Hùng ...

DOWNLOAD PHẦN MỀM

TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC.