THCS LÊ LỢI TẤT CẢ VÌ HỌC SINH THÂN YÊU.

DANH SÁCH CÁN BỘ-GV-NV

DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN Họ Và Tên Năm Sinh Chức Vụ Chuyên môn 1-Nguyễn Văn Vàng 10/04/1955 Hiệu Trưởng ĐHSP Toán 2-Trịnh Xuân Trường 19/11/1964 P.Hiệu Trưởng ĐHSP Hoá 3-Nguyễn Chí Nhuận 12/08/1954 TT Tự Nhiên CĐSP Sinh-Hoá 4-Hà Văn Lập 18/11/1955 Thư ký HĐ CĐSP Toán-Lý 5-Bùi Hoàng Minh 20/01/1961 CT Công Đoàn CĐSP Lý 6-Nguyễn Đình Trọng 06/01/1964 =GV= CĐSP Toán 7-Nguyễn Thị Mây 06/09/1968 ...

DOWNLOAD PHẦN MỀM

TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC.