THCS LÊ LỢI TẤT CẢ VÌ HỌC SINH THÂN YÊU.

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN Họ Và Tên Năm Sinh Chức Vụ 1-Bùi Hoàng Minh 20/01/1961 CT Công Đoàn 2-Nguyễn Thị Hường 6/2/1975 TB Nữ công 3-Nguyễn Mạnh Hùng 22/05/1976 UV ...

DOWNLOAD PHẦN MỀM

TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC.