THCS LÊ LỢI TẤT CẢ VÌ HỌC SINH THÂN YÊU.

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN Họ Và Tên Năm Sinh Chức Vụ Bùi Hoàng Minh 20/01/1961 CT Công Đoàn Nguyễn Thị Hường 6/2/1975 TB Nữ công Nguyễn Mạnh Hùng 22/05/1976 UV ...

DOWNLOAD PHẦN MỀM

TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC.