THCS LÊ LỢI TẤT CẢ VÌ HỌC SINH THÂN YÊU.

Giới thiệu chung

CHI BỘ ĐẢNG
CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG Họ Và Tên Năm Sinh Chức Vụ Chuyên môn 1-Nguyễn Văn Vàng 10/4/1955 Hiệu Trưởng ĐHSP Toán 2-Trịnh Xuân Trường 19/11/1964 P.Hiệu Trưởng ĐHSP Hoá 3-Nguyễn Văn Hoằng 8/10/1972 CĐSP Lý-KTCN 4-Trịnh Thị Tuyết Hương 11/3/1973 ĐHSP Văn 5-Phạm Thuý Hương 19/02/1974 ĐHSP Văn 6-Nguyễn Thị Hường 6/2/1975 ĐHSP Toán 7-Lưu Tiến Hưng 26/04/1977 ĐHSP Toán ...

Cơ cấu tổ chức

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN.
Nguyễn Chí Nhuận 12/8/1954 TT Tự Nhiên CĐSP Sinh-Hoá Lê Xuân Nhiệm 16/03/1973 TT Xã hội ĐHSP Văn ...

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

CHI ĐOÀN
Bí thư chi đoàn-Tổng phụ trách ĐTNTP: Cô giáo Tô Thị Thu Huyền...

Công đoàn trường

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN Họ Và Tên Năm Sinh Chức Vụ 1-Bùi Hoàng Minh 20/01/1961 CT Công Đoàn 2-Nguyễn Thị Hường 6/2/1975 TB Nữ công 3-Nguyễn Mạnh Hùng 22/05/1976 UV ...

Danh sách giáo viên

DANH SÁCH CÁN BỘ-GV-NV
DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN Họ Và Tên Năm Sinh Chức Vụ Chuyên môn 1-Nguyễn Văn Vàng 10/04/1955 Hiệu Trưởng ĐHSP Toán 2-Trịnh Xuân Trường 19/11/1964 P.Hiệu Trưởng ĐHSP Hoá 3-Nguyễn Chí Nhuận 12/08/1954 TT Tự Nhiên CĐSP Sinh-Hoá 4-Hà Văn Lập 18/11/1955 Thư ký HĐ CĐSP Toán-Lý 5-Bùi Hoàng Minh 20/01/1961 CT Công Đoàn CĐSP Lý 6-Nguyễn Đình Trọng 06/01/1964 =GV= CĐSP Toán 7-Nguyễn Thị Mây 06/09/1968 ...

Văn bản ngành

THÔNG TƯ 28
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 2686/SGDĐT-TCCB ...

Tin tức

20 điều giáo viên cần biết
20 điều giáo viên nên biết 1. Hãy vui cùng những thành tích nhỏ bé của học trò và hãy chia sẻ những thất bại của chúng. 2. Bạn là người rất gần gũi với học trò, hãy cố gắng để chúng luôn cởi mở với bạn. Hãy vừa là bạn vừa là thầy của chúng. 3. Đừng ngại thừa nhận với học trò là mình không biết về một vấn đề nào đó. Hãy cùng chúng tìm câu trả lời. 4. Hãy cố gắng khơi dậy sự tự tin trong...

Đóng góp ý kiến

Chi bộ đảng
CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG Họ Và Tên Năm Sinh Chức Vụ Chuyên môn 1-Nguyễn Văn Vàng 10/04/1955 Bí Thư CB-Hiệu Trưởng ĐHSP Toán 2-Trịnh Xuân Trường 19/11/1964 P.Bí Thư CB-P.Hiệu Trưởng ĐHSP Hoá 3-Nguyễn Văn Hoằng 08/10/1972 CĐSP Lý-KTCN 4-Trịnh Thị Tuyết Hương 11/03/1973 ĐHSP Văn 5-Phạm Thuý Hương 19/02/1974 ĐHSP Văn 6-Nguyễn Thị Hường 06/02/1975 ĐHSP Toán 7-Lưu Tiến Hưng 26/04/1977 ĐHSP Toán 8-Lê xuân Nhiệm 16/03/1973 ĐHSP Văn 9-Nguến Mạnh Hùng ...

DOWNLOAD PHẦN MỀM

TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC.